komplexní geodetické služby
pelucha@plangeo.cz
+420 776 027 159
Kontakt
PLANGEO služby s.r.o.

Adresa:
Novoveská 101/27
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Mobil: +420 776 027 159
Email: pelucha@plangeo.cz

IČ: 05653096
DIČ: CZ05653096

Služby

Katastr nemovitostí:

Geometrické plány:

 • vymezení věcného břemene
 • vyznačení budovy, změna obvodu budovy
 • rozdělení pozemku
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku

V návaznosti na vyhotovené geometrické plány vyhotovujeme smlouvy pro vklad (zápis) změn do katastru nemovitostí.

Inženýrská geodézie:

 • vytyčení, zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí
 • vytyčení staveb, RD (polohově i výškově)
 • výkon funkce odpovědného geodeta v průběhu stavby
 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemků pro projekční práce (digit. formát – DWG,DGN)
 • pasport stavebních objektů
 • vyhotovení podélných a příčných profilů
 • zaměření a výpočet kubatur